08.12.2020

Tunnis.

Vasta tekstidokumendis küsimustele.Molaarmassi arvutuste juures soovin näha lahenduskäiku.

1. Molaarmass(mõiste, tähis, ühik)

2. Aine hulk(mõiste, tähis, ühik, valem)

3. Kuidas arvutada aine hulka, kui teada aine mass?

4. Kuidas arvutada gaasi moolide  hulka, kui on teada tema molaarruumala?

5. Arvuta Ba(NO3)molaarmass. Millisese aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus.

6. Arvuta H2COmolaarmass. Millisese aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Kui suur oleks sellle lahuse pH?

7. Arvuta FeSO4 H2O molaarmass.

8. Arvuta CO molaarmass. Millisese aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Mis on selle aine rahvapärane nimetus?

9. Arvuta COmolaarmass. Millisesse aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Mis on selle aine rahvapärane nimetus?

10. Arvuta NaOH molaarmass. Millisesse aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Mis on selle aine rahvapärane nimetus?

11. Arvuta NaCl. Millisesse aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Mis on selle aine rahvapärane nimetus?

12. Arvuta H2SO4 molaarmass. Milllisesse aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Kui suur on lahuse pH, kui seda ainet lahustada vees?

13. Arvuta Ca(OH)2 molaarmass. Millisesse aineklassi see aine kuulub? Anna nimetus. Kui suur oleks selle lahuse pH, kui seda ainet lahustada vees?

14. Arvuta NaHCO3 molaarmass. Millisesse aineklassu see aine kuulub? Anna nimetus.

15, Arvuta 2,4 g raua hulk moolides.

16. Arvuta 15 g Cu(OH)2 aine hulk moolides.

17. Arvuta 2 mooli naatriumi mass.

18. Arvuta 3 mooli seebikivi mass.

17. Mitu grammi kaaliumhüdroksiidi reageerib 6 mooli väävelhappega?

19. Mitu dm3 hapmiku kulub 5 g magneesiumi oksüdeerumisel?

20. Mitu dm3 vesiniku eraldub  10 g kaltsiumi reageerimisel soolhappega? Mitu grammi soola tekib?

 

Vastused ja lahendused saata

marietta.loo@antslakk.edu.ee