1. Täida küsimustik siin

2. Vasta küsimsutele:

Millistest ainetest koosneb suits/sigaret?

Kes jooksma hakkab?

Kes filmib?

Sisu?????

 

Mis veel ???????