09.03.tunnis

 

Täida paaristööna veebipõhine töölöeht.

1. Ees- ja perekonnanimi
2. Oksiid(mõiste)
3. Kuidas ja mille alusel liigitatakse oksiide?
4. Kuidas antakse nimetusi metalli oksiididele?
5. Kuidas antakse nimetusi mittemetallide oksiididele?
6. Oksüdatsiooniaste(mõiste)
7. Kui suur on hapniku oksüdatsiooniaste ühendites?
8. Kui suur on naatriumi oksüdatsiooniaste ühendites?
9. Kui suur on alumiiniumi oksüdatsiooniaste ühendites?
10. Kui suur on lihtaine oksüdatsiooniaste?
11. Anna nimetus. MgO
12. Anna nimetus. Al2O3.
13. Anna nimetus.CaO.
14. Anna nimetus. K2O.
15. Anna nimetus. P2O5.
16. Anna nimetus. CO
17. Anna nimetus. SO3.
18. Anna nimetus. Fe2O3.
19. Anna nimetus. SO2.
20. Anna nimetus. Cr2O3.
21. Koosta järgmise oksiidi valem. kroom(II)oksiid.
22. Koosta järgmise oksiidi valem. tetrafosfordekaoksiid.
23. Koosta järgmise oksiidi valem. dilämmastiktrioksiid.
24. Koosta järgmise oksiidi valem. vääveltrioksiid.
25. Koosta järgmise oksiidi valem plii (IV) oksiid.
26. Nimeta metallioksiidide omadusi.
27. Nimeta mittemetallideoksiidide omadusi.
28. Kirjuta kaltsiumoksiidi rahvapärane nimetus.
29. Kirjuta süsinikoksiidi ahvapärane nimetus.
30. Kirjuta süsihappegaasi ahvapärane nimetus.
31. Nimeta mittemetalli oksiide, mis on gaasilises olekus?
32. Millist oksiidi nimetatakse "kuivaks jääks"?
33. Millised ained tekivad kütuste põlemisel?
34. Põlemine(mõiste)
35. Ühinemisreaktsioon(mõiste)
36. Lagunemisreaktsioon(mõiste)
37. Mida näitab reaktsioonivõrrand?
38. Milline oksiid eraldub karastusjoogi pudeli avamaisel?