01.02.tunnis

Vasta küsimustele teksti dokumendis(word) : mariettafyysik@hotmail.com

1. Millest koosneb lahus?

2. Mis on lahustuvus?

3. Kuidas saab lahuseid liigitada lahustuvuse alusel?

4. Mis on hape?

5.  Kuidas liigitatakse happeid tugevuse alusel. Too näiteid.

6. Kuidas liigitatakse happeid hapniku sisalduse järgi?

7. Kuidas liigitatakse happeid vesiniku prootonite sisalduse järgi? Too näiteid.

8. Millest koosnevad soolad?

9. Kuidas liigitatakse ioone?

10. Kirjuta valemiga:

a) naatriumsulfaat

b) baariumkarbonaat

c) tsinkfosfaat

d) naatriumkloriid

e) alumiiiumjodiid

f) väävelhape

11.  Millisel juhul on tahke aine lahustumise soojusefekt eksotermiline?

12. Millisel juhul on tahke aine lahustumise soojusefekt endotermiline?

13. Miks tuleb olla ettevaatlik  tugevate hapete ja leeliste lahuste valmistamisel?

14. Kuidas muutub tahkete ainete lahutuvus temperatuuri alanedes?

15. Kuidas muutub gaaside lahustuvus temperatuuri alanedes?

16. Kuidas liigitatakse elektrolüüte?

17. Mille alusel liigitatakse elektrolüüte?

18. Millest sõltub elektrolüütide elektrijuhtivus?

19. Mida iseloomustab dissotsiatsioonivõrrand?

20. Millist  tüüpi osakestest koosnevad soolade ja leeliste kristallvõre?

21. Miks on soolad ja leelised tugevad elektrolüüdid?

22. Millisel kujul esineb vesinikioon lahustes?

23. Kontsentratsioon(mõiste, tähis, ühik, valem)

24. Mitu mooli sisaldub 200 cm3 3 M baariumnitraadi lahuses?

25. Mitu kuupdetsimeetrit 4 M soolhappe lahust tuleb võtta. et see lahus sisaldaks  0.05 mol HCl?