28.01..tunnis

Õppevahendid: virtuaalne perioodilisustabel siin

Tunnis:

Vasta tekstidokumendis küsimustele:

1. Kuidas muutub elemendi tuumalaeng kui liikuda perioodilisustabelis rühmas ülevalt alla ja perioodis  vasakult paremale?

2. Kuidas muutub väliskihi elektronide arv, kui liikuda perioodilisustabelis perioodis vasakult paremale?

3. Element asub 6 perioodis ja I A rühmas. Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

4. Element asub kolmandas perioodis ja V A rühmas. Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

5. Keemiline element asub VII A rühmas ja kolmandas perioodis. Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

6. Keemilisel elemendil on 3 elektronkihti ja väliskihil on 2 elektroni. Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub? .Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

7. Keemilisel elemendil on 6 elektronkihti ja väliskihil on 2 elektroni. Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub?  Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

8. Keemilisel elemendil on 3 elektronkihti ja väliskihil on 4 elektroni. Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub? Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

9. Keemilisel elemendil on 3 elektronkihti ja väliskihil on 3 elektroni. Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub? . Millise elemendiga on tegemist? Kui suur on tema järjekorra number? Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

10. Millise elemendi järjekorra number on 26? Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub?  Millise elemendiga on tegemist?  Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

11. Millise elemendi järjekorra number on 35? Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub?  Millise elemendiga on tegemist?  Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

12. Millise elemendi järjekorra number on 80? Mitmendas rühmas ja perioodis ta asub?  Millise elemendiga on tegemist?  Mitu prootonit ja neutronit on selles tuumas?

13. Milliste keemiliste elementidega on tegemist?  Ag, Hg, Fe, Zn, Cu, Cr, Al, Mg, Ca, K, N, Na, C, O, Au, Sn?

14. Keda  peetakse esimeseks perioodilisustabeli loojaks?

15. Kes teadlastest avastas hapniku?

16. Kirjelda hapniku saamisvõimalusi?

Töö saata aadressil mariettafyysik@hotmail.com