18.10. tunnis

Tunnis. Vasta küsimustele tekstidokumendis.

1. Keemiline reaktsioon(mõiste + 3 näidet)

2. Kuidas liigitatakse keemilisi reaktsioone?

3. Endotermiline reaktsioon(mõiste + näide)

4. Eksotermiline reaktsioon(mõiste + näide)

5. Nimeta reaktsioone, millega kaasneb energia eraldumine.

6. Nimeta reaktsioone, millega kaasneb energia neeldumine.

7. Mis on aktiveerimisenergia? Kuidas on omavahel seotud aktiveerimisenergia ja osakeste liikumise kiirus?

8. Mida näitab reaktsiooni kiirus?

9. Kuidas mõjutab temperatuuri alandamine reaktsiooni kiirust? Põhjenda.

10.  Kuidas mõjutab reaktsiooni kiirust tahke lähteine peenestamine? Põhjenda.

11. Kuidas mõjutab segamine reaktsiooni kiirust ? Põhjenda.

12. Kuidas mõjutab reaktsiooni kiirust lähteainete kontsentratsiooni tõstmine.  Põhjenda.

13,  Miks kasutakse korrosiooni tõrjel inhibiitoreid?

14. Pöörduv reaktsioon(mõiste)

15. Pöördumatu reaktsioon(mõiste)
16. Oletame, et meil on keemiline reaktsioon, mille kiirus kasvab iga 10 oC temperatuuri tõusuga 2 korda.
1) Kui palju suureneb reaktsiooni kiirus, kui temperatuuri tõsta  30 oC?
2) Kui palju alaneb reaktsiooni kiirus, kui temperatuuri langetada 50  oC võrra?

17. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu lähteainte kontsentratsiooni tõstmine?

18. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu lähteainete kontsentratsiooni vähendamine?

20  Kuidas mõjutab reaktsioni tasakaalu temeperatuuri alandamine?

19. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu temperatuuri tõstmine?

20. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu segamine?

21. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu inhibiitori kasutamine?

22, Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu katalüsaatori kasutamine?

23. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu rõhu alandamine?

24. Kuidas mõjutab reaktsiooni tasakaalu lähteaine peenestamine?

Töö saata

mariettafyysik@hotmail.com